NAŠE DELATNOSTI

Higijena

Higijena

Održavanje poslovnih prostorija je jedan od uslova modernog poslovanja i predstavlja lice poslovanja Vašeg preduzeća, ali i zadovoljstvo zaposlenih...

Hortikultura

Kao što joj sama definicija kaže hortikultura je umetnost ili veština gajenja cveća, trave, ukrasnog bilja, drveća i žbunja, voća...

Odgušenje kanalizacije

Ponekad se dešava da harmoniju svakodnevnog života naruši neka nepredviđena situacija koja utiče na dodatno trošenje sredstava...

trgovina

Trgovina

Kompanija se bavi trgovinom na veliko i malo pre svega potrošnog materijala robe i opreme u oblasti Facility menadžmenta,  a zatim i materijala i opreme za građevinske i instalaterske radove....

Tehničko održavanje

Tehničko održavanje podrazumeva nesmetano funkcionisanje svih infrasrukturnih sistema i podsistema stambenih ili poslovnih jedinica i rad...

Periodični pregledi (ppz-gi)

Vršimo uslugu Periodničnih preventivnih pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje...