• Aleksandra Stefanovića 10

    35000 Jagodina, Srbija

  • Pozivni centar

    +381 (0) 35 88 20 835

  • kontakt

Higijena

Održavanje poslovnih prostorija je jedan od uslova modernog poslovanja i predstavlja lice poslovanja vašeg preduzeća...

Hortikultura

Kao što joj sama definicija kaže hortikultura je umetnost ili veština gajenja cveća, trave, ukrasnog bilja, drveća i žbunja, voća...

Odgušenje kanalizacije

Ponekad se dešava da harmoniju svakodnevnog života naruši neka nepredviđena situacija koja utiče na dodatno trošenje...

Trgovina

Kompanija se bavi trgovinom na veliko i malo pre svega potrošnog materijala robe i opreme u oblasti Facility menadžmenta...

Tehničko održavanje

Tehničko održavanje podrazumeva nesmetano funkcionisanje svih infrasrukturnih sistema i podsistema stambenih...

Periodični pregledi (ppz-gi)

Vršimo uslugu Periodničnih preventivnih pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje...