BUDUĆNOST PET

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

BUDUĆNOST PET DOO Jagodina osnovano je sa ciljem pružanja pomoći osobama sa invaliditetom kroz zapošljavanje, njihovo osposobljavanje za pružanje usluga u oblastima našeg poslovanja i bolji životni standard. Sa druge strane zadovoljstvo korisnika naših usluga je stalni pokretač unapređenja na svim nivoima, a visok nivo društvene odgovornosti i kvalitet usluga su način našeg poslovanja.

Imperativ poslovne politike kompanije je visoka prepoznatljivost naše kompanije kao provajdera superiornih usluga u oblasti građevinarstva i usluga održavanja prostora na svim nivoima, uz stalno povećanje kvaliteta i inovativnosti u cilju kreiranja dodate vrednosti našim klijentima.


Profesionalno održavanje

Pored tehničkog održavanja i održavanja higijene, kompanija se bavi i održavanjem prostora oko Vaše kompanije...

Trgovina

Veliki izbor potrošnog materijala robe i opreme u oblasti održavanja, kao i opreme za građevinske i instalaterske radove...

Periodični pregledi

Vršimo usluge periodičng pregleda objekata sa aspekta zaštite od požara, kao i pregled i kontrolno merenje gromobranskih instalacija...